Harem-i erif ( KABE )

Dünyada ki ilk ibadet yeri olan kutsal mekan Kabe ilk defa hz. Adem taraf覺ndan ina edilip nuh tufan覺yla birlikte y覺k覺lm覺 ve sonra yeniden Hz 襤brahim taraf覺ndan tekrar yap覺lm覺t覺r.
Hz. Ömer taraf覺ndan duvarlarla çevrilerek camii haline getirtilmitir. Hürmet ve sayg覺 gösterilmesi gereken yer anlam覺na gelen Mescid-i Harem’e Harem-i erif de denir. Harem-i erif’in içinde Kabe, Makam-覺 襤brahim ve Zemzem’in ç覺kt覺覺 yer bulunmaktad覺r. Makam-覺 襤brahim Kabe’nin hemen yan覺nda Kubbeli bir yapd覺r. Bu yap覺 da Kabe yap覺l覺rken Hz.襤brahim’in iskele olarak kulland覺覺 ta sergilenmektedir. Hz.襤brahim’in üzerine
ç覺kt覺覺 ta da ayak izlerini görmek mümkündür. Kabe’nin kuzey-bat覺 k覺sm覺nda ki yar覺 daire halinde bir duvar vard覺r. Hila eklini and覺ran bu yere ‘’el hatim’’ veya ‘’elhicr’’ denmitir. Harem-i erif y覺lardan beri bir çok kez y覺k覺larak geniletme ve yenileme çal覺malar覺 yap覺lm覺t覺r. Günümüzde tekrardan bir geniletme çabalar覺 bulunmaktad覺r. Mescid-i Haram’覺n dört duvar覺nda 19 adet kap覺,çevresinde 7 minare bulunmaktad覺r. Osmanl覺 n覺n hat覺ras覺n覺 ta覺d覺覺 kabenin etraf覺nda Osmanl覺 revaklar覺 tazeliini ve güzelliini korumaktad覺r.

Deneme           Deneme

Deneme           Deneme

Deneme           Deneme